Maanala Oy on luotettava, laadukas ja joustava

Toimintamme kattaa koko maan ja työntekijämme ovat erittäin kokeneita arkeologian ja historian ammattilaisia. Tarvittaessa käytämme muiden alojen asiantuntijoita täydentämässä toimintaamme. Osaamisemme ulottuu vanhimmista jääkauden jälkeisistä löydöistä aina nuorimpiin historiallisen ajan kohteisiin saakka. Toimintamme on läpinäkyvää ja tieteellisesti korkealaatuista. Alla on esimerkkejä osaamisestamme – ota rohkeasti yhteyttä myös muunlaisissa asiantuntijatehtävissä.

Muinaisjäännösinventoinnit - Maanala

Muinaisjäännösinventoinnit

Maastotyö, jossa selvitetään onko hankealueella arkeologisia kohteita. Kohteet rajataan ja niiden vaikutus maankäyttöön arvioidaan.

Tarkkuusinventoinnit - Maanala

Tarkkuusinventoinnit

Rajattuun alueeseen kohdistuva maastotyö, jossa määritetään arkeologisen kohteen luonne ja laajuus.

Valvonnat - Maanala

Valvonnat

Maankäyttöhankkeisiin liittyvät kaivuutöiden arkeologiset valvonnat. Työssä dokumentoidaan esille tulevat arkeologiset havainnot ja arvioidaan mahdollinen jatkotutkimusten tarve.

Koekaivaukset - Maanala

Koekaivaukset

Tunnetun kohteen laajuuden, tarkemman ajoituksen ja luonteen selvittäminen pienimuotoisella kaivauksella, jonka perusteella tehdään päätelmät jatkotutkimusten tarpeesta.

Pelastuskaivaukset - Maanala

Pelastuskaivaukset

Muinaisjäännöksen tai sen osan tutkiminen arkeologisin menetelmin ennen paikalla tapahtuvaa muuta maankäyttöä.

Tutkimuskaivaukset - Maanala

Tutkimuskaivaukset

Tieteellisistä lähtökohdista suunnitellut kaivaukset, joilla haetaan vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Voidaan toteuttaa yhteistyössä alan harrastajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankesuunnitelmien arvioinnit ja maankäyttöhankkeiden riskianalyysit - Maanala

Hankesuunnitelmien arvioinnit ja maankäyttöhankkeiden riskianalyysit

Maankäyttöhankkeiden muu arviointi ja taustasuunnittelu yhdessä toteuttajan kanssa.

Kartoitukset ja arkistoselvitykset - Maanala

Kartoitukset ja arkistoselvitykset

Maankäyttöhankkeisiin ja muuhun suunnitteluun liittyvät arkistoselvitykset ja kartta-analyysit.

Muinaisjäännösten merkitsemiset maastoon - Maanala

Muinaisjäännösten merkitsemiset maastoon

Opetus, koulutus ja luennot - Maanala

Opetus, koulutus ja luennot

Näyttelysuunnittelu - Maanala

Näyttelysuunnittelu ja museoyhteistyö

Sukuselvitykset - Maanala

Sukuselvitykset ja tilaushistoriat